Examen till Doctor of Chiropractic vid Los Angeles College of Chiropractic på Southern California University of Health Sciences, 1996. Näst högsta betyg ("Salutatorian") i min klass bestående av ca 90 kiropraktorer. Arbetade som lärare i anatomi och biomekanik parallellt med egen vidareutbildning inom sportskador, rehabilitering och träningslära. Återvände till Sverige för att genomgå AT-tjänst och erhöll därefter min legitimation av Socialstyrelsen, 2004.
Fortsatt anställning som legitimerad kiropraktor på Kiropraktorhuset till sommaren 2007, då egen mottagning etablerades på HälsoGalleriet.

John G Harrysson, legitimerad kiropraktor

Noggrann undersökning

Individuellt anpassad behandling

Befrielse ...!